Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? nõi ấm áp nhất kủa trÁi tim ai ðÓ
birthday 7 Mar 1993
Groups
Joined August 15th, 2010, 1:33 pm
Last active August 15th, 2010, 1:33 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)