Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Minh Khai :X
birthday 19 Jul 1991
Groups
Joined August 15th, 2010, 1:02 pm
Last active August 15th, 2010, 1:53 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)