Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? anywhere
birthday 1 Jan
Groups
Joined August 9th, 2010, 3:55 pm
Last active October 30th, 2010, 4:25 pm
Total posts 12 Search user’s posts
(0.08% of all posts / 0.00 posts per day)