Ga_Julyly
C? t?n tu?i
Location chuo^ng` GA` nam. kim cuong ^__________^
Interests ng VN=>>> ra^t' la tham =)) =))
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Ha` "Lo^i." anh hung` =))
birthday 4 Jul 1995
Groups
Joined July 30th, 2010, 2:23 pm
Last active October 17th, 2010, 2:26 pm
Total posts 72 Search user’s posts
(0.47% of all posts / 0.02 posts per day)

Signature

======>>>>>>>Ga` Julyly <<<<<<<=======
____________Co' khi na`o tre^n &#273;u*o*`ng &#273;o*`i ta^'p na^.p__________
_________________________Ta vo^ ti`nh su't pha?i bi.ch kim cu*o*ng_________________________