0936613237hl
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 1 Jan 1993
Groups
Joined July 21st, 2010, 4:54 am
Last active July 26th, 2010, 10:48 am
Total posts 2 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)