z0z0_9x
Th?nh Vi?n
Yahoo! screen name z0z0_9x
MSN screen name z0z0_9x
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 8 Apr 1993
Groups
Joined April 29th, 2009, 9:12 am
Last active April 21st, 2011, 11:07 am
Total posts 52 Search user’s posts
(0.34% of all posts / 0.02 posts per day)

Signature


- 4rum mới lập mọi người h?y tranh thủ spam, spam c?ng nh?u c?ng tốt
- khi adm mod chưa đủ tr?nh độ + EXP + time + sự kh?n ngoan h?y x?-pam
- SPAM cũng l? 1 phần đ?ng g?p x?y dựng c?i 4rum c?n non v? xanh n?y. H?y t?ch cực SPAM!