Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? đến từ đâu còn lâu ta mới nói =))
birthday 21 Jul 1993
Groups
Joined July 2nd, 2010, 8:05 am
Last active July 2nd, 2010, 8:06 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)