Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 6 Apr 1994
Groups
Joined May 12th, 2010, 2:01 pm
Last active May 12th, 2010, 2:04 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)