thanhnam0911
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 9 Nov 1991
Groups
Joined May 9th, 2010, 4:03 pm
Last active May 29th, 2010, 4:28 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)