boysanhdieu_timgirlyeukieu9x
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 21 Oct 1993
Groups
Joined April 8th, 2010, 1:15 pm
Last active April 16th, 2010, 1:52 pm
Total posts 6 Search user’s posts
(0.04% of all posts / 0.00 posts per day)