Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 9 Jun 1993
Groups
Joined April 8th, 2010, 2:29 am
Last active April 28th, 2012, 5:11 am
Total posts 14 Search user’s posts
(0.09% of all posts / 0.00 posts per day)