Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 29 Dec 1994
Groups
Joined April 7th, 2010, 12:29 pm
Last active May 13th, 2010, 1:13 pm
Total posts 3 Search user’s posts
(0.02% of all posts / 0.00 posts per day)