Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 27 Apr 1994
Groups
Joined April 5th, 2010, 3:35 am
Last active April 15th, 2010, 12:42 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)