Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined March 14th, 2010, 1:38 pm
Last active March 15th, 2010, 12:07 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)