Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined March 12th, 2010, 9:24 am
Last active March 12th, 2010, 9:25 am
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)