Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined 3:48 AM - Mar 06, 2010
Last active 3:48 AM - Mar 06, 2010
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)