fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Unconfirmed Account
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 21 Sep 1994
Groups
Joined March 4th, 2010, 11:27 pm
Last active November 8th, 2010, 6:18 am
Total posts 615 Search user’s posts
(4.00% of all posts / 0.20 posts per day)

Signature