Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined February 2nd, 2010, 4:10 am
Last active February 5th, 2010, 1:50 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)