Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 31 Feb 1973
Groups
Joined 3:01 AM - Feb 02, 2010
Last active 10:40 AM - May 03, 2010
Total posts 2 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

Cuối c?ng th? ta cũng đ? th?nh c?ng !!! Ta sẽ đập ph? cho b? những ng?y gian khổ b-(