sk0olo0ks
C? t?n tu?i
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined April 28th, 2009, 2:43 pm
Last active April 29th, 2010, 2:35 pm
Total posts 97 Search user’s posts
(0.63% of all posts / 0.03 posts per day)

SignatureCh?a sinh ra ta l?m con g?i
Để suốt đời gặt h?i đắng cay
0??????0...[I ♥ !v!??]...0??????0