Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined January 16th, 2010, 7:32 am
Last active March 8th, 2010, 9:25 am
Total posts 2 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)