Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined January 11th, 2010, 1:35 pm
Last active February 28th, 2010, 11:24 am
Total posts 13 Search user’s posts
(0.08% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature