bỐ_đỜi_A5
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined 5:26 AM - Jan 03, 2010
Last active 6:06 AM - Jan 03, 2010
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)