[A5].Top_Diox
Th?nh Vi?n
Yahoo! screen name vko0l_94
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 8 Jan 1994
Groups
Joined January 2nd, 2010, 4:58 am
Last active February 26th, 2010, 3:35 pm
Total posts 48 Search user’s posts
(0.31% of all posts / 0.02 posts per day)

Signature

<--- &#272;?y l? clan v? bi&#7875;u t&#432;&#7907;ng c&#7911;a l&#7899;p m?nh. B&#7841;n n?y c? nhu c&#7847;u v?o ho&#7863;c mu&#7889;n war th? pm nick chat vko0l_94 nh?