Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined December 31st, 2009, 12:51 pm
Last active January 29th, 2010, 4:48 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)