.:-[N]hox_-[D]evil:.
Interests Con ?i nhớ lấy c?u n?y,
Một gi?y mở b?t bằng ba n?m l?m.


Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Age 18
Groups
Joined December 31st, 2009, 12:44 pm
Last active January 29th, 2010, 3:58 pm
Total posts 8 Search user’s posts
(0.05% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

Con ơi nhớ lấy c?u n?y
Một gi?y mở b?t bằng ba năm l?m