JangDongHung
C? m?u mặt :)
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 16 Jan 1994
Groups
Joined December 20th, 2009, 5:45 am
Last active September 27th, 2010, 8:22 am
Total posts 167 Search user’s posts
(1.08% of all posts / 0.05 posts per day)

Signature