Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined December 18th, 2009, 5:30 pm
Last active December 18th, 2009, 5:38 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)