Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined November 26th, 2009, 2:23 pm
Last active November 26th, 2009, 2:29 pm
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)