DreiiKam
C? t?n tu?i
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 17 Mar 1993
Groups
Joined 1:24 PM - Apr 28, 2009
Last active 1:08 PM - May 30, 2009
Total posts 74 Search user’s posts
(0.48% of all posts / 0.02 posts per day)

Signature

NARUTO

'n KAM