[www].Mr.Pinky
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 21 Aug 1992
Groups
Joined October 30th, 2009, 12:46 pm
Last active November 10th, 2009, 2:30 pm
Total posts 10 Search user’s posts
(0.06% of all posts / 0.00 posts per day)