Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined October 30th, 2009, 7:50 am
Last active October 30th, 2009, 7:55 am
Total posts 0 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)