Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined April 28th, 2009, 1:11 pm
Last active October 7th, 2010, 4:10 am
Total posts 3 Search user’s posts
(0.02% of all posts / 0.00 posts per day)