nam10b12
Ma mới
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined September 1st, 2009, 12:36 am
Last active October 27th, 2009, 2:34 pm
Total posts 26 Search user’s posts
(0.17% of all posts / 0.01 posts per day)