Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 9 Feb 1991
Groups
Joined August 14th, 2009, 7:07 am
Last active September 1st, 2009, 4:18 am
Total posts 5 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

T?nh y?u kủa e k?o d?i trong bao l?u ?
Trong 4 ng?y, trong 3 ng?y, trong 2 ng?y, trong 1 ng?y :))
Li?u c? ngắn qu? k nhỉ
K =)). Hết đời đấy
Trong 4 ng?y : ng?y xu?n, ng?y hạ, ng?y thu, v? ng?y đ?ng
Trong 3 ng?y : ng?y h?m qua, ng?y h?m nay v? ng?y mai
Trong 2 ng?y : ng?y chẵn v? ng?y lẻ
Trong 1 ng?y duy nhất, ng?y e k?n sống
:))=))