aktku_beze10
Th?nh Vi?n
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined August 13th, 2009, 3:52 am
Last active August 15th, 2010, 1:12 pm
Total posts 46 Search user’s posts
(0.30% of all posts / 0.01 posts per day)