Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined August 10th, 2009, 2:49 am
Last active August 13th, 2009, 3:50 am
Total posts 6 Search user’s posts
(0.04% of all posts / 0.00 posts per day)