Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined August 9th, 2009, 5:53 am
Last active September 9th, 2009, 3:50 am
Total posts 6 Search user’s posts
(0.04% of all posts / 0.00 posts per day)