Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined August 8th, 2009, 4:01 pm
Last active October 6th, 2009, 12:07 pm
Total posts 5 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)