pucca.yenb12
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined August 8th, 2009, 3:43 am
Last active September 2nd, 2009, 8:57 am
Total posts 15 Search user’s posts
(0.10% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

CODE: Select all

<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/h.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/i.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/y.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/n.gif" border="0"></a>