luv_b12
Chuy?n Nghiệp
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 1 Apr 1994
Groups
Joined August 5th, 2009, 12:47 am
Last active November 21st, 2010, 12:17 pm
Total posts 103 Search user’s posts
(0.67% of all posts / 0.03 posts per day)

Signature

Đừng tự h?o v? m?nh Ngh?o m? học Giỏi, h?y tự hỏi sao m?nh Giỏi m? vẫn Ngh?o.
Đừng tự ti v? m?nh Gi?u m? học "rốt", h?y tự tin v? m?nh "rốt" m? vẫn Gi?u