ssl0v3
C? t?n tu?i
Unconfirmed Account
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 19 Jan 1994
Groups
Joined August 4th, 2009, 11:25 am
Last active September 30th, 2010, 1:17 pm
Total posts 93 Search user’s posts
(0.60% of all posts / 0.03 posts per day)

Signature