traique_thuetaxidaopho
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined June 5th, 2009, 1:32 am
Last active July 24th, 2009, 11:58 am
Total posts 6 Search user’s posts
(0.04% of all posts / 0.00 posts per day)