kull_kull
Th?nh Vi?n
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined June 3rd, 2009, 1:46 pm
Last active April 29th, 2010, 8:32 am
Total posts 69 Search user’s posts
(0.45% of all posts / 0.02 posts per day)

Signature
ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i