Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined 7:19 AM - Jun 01, 2009
Last active 2:12 PM - Dec 04, 2010
Total posts 2 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

♥ ♥ ....Đế?..?... ?G??...gi?"...?ỗ?G..hẬ?..m¥..♥ ♥
♥ ♥..X?a...m?y...đ?...kHắp..?H??..tRời. .? ?c..bỂ..♥ ♥
♥...M??..?Hy?..b?Ồ?..rỒy...lẶnG..tHi ?k ..k?..n?i"..♥
♥..đỂ...đ?m... vỀ... lẶng...lẼ ...h?a...tH??k...mƯa. ♥