Sentry
Ma mới
Yahoo! screen name blackstormrage
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 23 Oct 1991
Groups
Joined 8:06 AM - May 28, 2009
Last active 6:07 PM - Nov 29, 2010
Total posts 23 Search user’s posts
(0.15% of all posts / 0.01 posts per day)

Signature