Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 27th, 2009, 7:53 pm
Last active June 5th, 2009, 1:18 am
Total posts 9 Search user’s posts
(0.06% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

m?nh định ấy ảnh l?n th? n? bảo phải enter the URL
thế URL l? c?i qu?i j`?

http://www.flickr.com/photos/37731297@N03/3535461126/