Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 26th, 2009, 7:50 am
Last active May 29th, 2009, 7:46 am
Total posts 3 Search user’s posts
(0.02% of all posts / 0.00 posts per day)