Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 25th, 2009, 4:20 pm
Last active October 14th, 2009, 2:15 pm
Total posts 5 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

Sống trong To?n, chết v?i trong L?
Những tr?i tim thấy H?a kinh ho?ng
Đ?m mơ Văn lệ nhỏ hai h?ng
Ng?y Sử-Địa chập chờn ?m ảnh
Anh Văn, thức triền mi?n đ?m lạnh
Ngập đầu Sinh nhụt ch? anh h?ng
Th?m C?ng D?n điệp điệp tr?ng tr?ng
Gục l?n s?ch, qu?n đời mười bảy.

>"< ^_^ *_*