Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 12 Nov 1992
Groups
Joined May 24th, 2009, 9:01 am
Last active April 27th, 2010, 1:53 pm
Total posts 3 Search user’s posts
(0.02% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

Binh thuong... BT... BT.. tao y?u BT =]